Home
Home.
Profiel.
Voor wie?.
Procedure.
Contact pagina.

U heeft profijt van onze kennis

Wij kijken samen met de opdrachtgever of de wensen bouwtechnisch en financieel haalbaar zijn. Wij vertellen als onafhankelijk deskundige welke aanbestedings-procedures er gevolgd kunnen worden bij de keuze rondom architecten en aannemers. Wij weten wat er vanuit bestemmingsplannen en bouwregelgeving op de beoogde bouwlocatie mogelijk is.

Tijdens de uitvoering van het bouwproject functioneren wij voor de opdrachtgever als bouwdirectie of toezichthouder. Tevens treden wij op als bemiddelaar bij conflictsituaties tussen opdrachtgever, architect, aannemer of (overheid)instanties.

 

 

“Ik vind het leuk om problemen op te lossen

zonder de doelstellingen uit het oog te verliezen.”

 

 

“Bouwen op zich is niet moeilijk.

Het is een kwestie van alles 'aan elkaar bakken’."

"Goed bereidt kost even tijd,

gaat ook op voor het bakproces dat bouwen heet.”

 

 

 

 

 

ABC Bouwcase Groningen
voor deskundig en onafhankelijk
bouwadvies en bouwbegeleiding.